Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení, analýze a měření zapojení s náš obsah. Kliknutím na „Přijmout“ souhlasíte s používáním souborů cookie. Více informace o souborech cookie, viz našeZásady používání souborů cookieaZásady ochrany osobních údajůtady.
Akceptovat
Pokles

Zásady ochrany osobních údajů

Datum aktualizace: 5. ledna 2023
Datum účinnosti: 5. ledna 2023

[Předmluva]

ThermTec Technology Co., Ltd. (dále jen „my“) přikládá ochraně uživatelských dat velký význam. Pro ochranu práv na osobní údaje, práva na soukromí a nezletilých vytváříme tyto zásady ochrany osobních údajů jasným a stručným způsobem v souladu s příslušnými zákony a předpisy a technickými předpisy. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na [www.thermeyetec.com].
Tyto zásady budeme včas aktualizovat v souladu s požadavky zákonů, předpisů a příslušných zásad. Obnovení této smlouvy v souladu s příslušnými dokumenty a zásadami nepředstavuje porušení smlouvy. Pokud budete naše webové stránky nadále používat i po změně příslušných podmínek, znamená to, že souhlasíte s včasnou aktualizací těchto Zásad. Pokud si myslíte, že příslušné aktualizace nesplňují vaše očekávání a požadavky, dejte nám zpětnou vazbu na zákaznický servis a my vám na základě vaší zpětné vazby vysvětlíme. Pokud stále nemůžete přijmout včasné aktualizace, můžete se rozhodnout přestat používat tento web.

[O nás]

Web provozuje společnost ThermTec Technology Co., Ltd..
Registrovaná adresa: č. 3, budova 1, č. 181 Wuchang Avenue, ulice Wuchang, okres Yuhang, město Hangzhou, provincie Zhejiang.

Prostřednictvím těchto Zásad ochrany osobních údajů se dozvíte následující:

I. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje?
II. Jak pověříme zpracováním, sdílením, přenosem a zveřejněním vašich osobních údajů?
III. Jak uchováváme a chráníme vaše osobní údaje?
IV. Jak spravujete své osobní údaje?
V. Jak vymažete své osobní údaje?
VI. Zvláštní pokyny pro produkty/služby poskytované třetími stranami
VII. Jak používáme soubory cookie a další podobné technologie?
VIII. Ochrana nezletilých
IX. Jak aktualizujeme Zásady ochrany osobních údajů?
X. Jak nás kontaktovat

I. Jak shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje?

Budeme shromažďovat a používat vaše osobní údaje generované vaším používáním webových stránek na základě zásad spravedlnosti, zákonnosti a nutnosti. Pokud budeme chtít použít vaše osobní údaje pro účely, které nejsou uvedeny v těchto Zásadách, nebo použít shromážděné informace pro jiné účely pro konkrétní účely, budeme vás o tom přiměřeným způsobem informovat a požádáme vás o svolení před použitím:
(I) Shromažďujeme vaše následující osobní údaje:
Pro usnadnění vaší včasné komunikace s námi vyplňte při zanechání zprávy své jméno, telefonní číslo, e-mail, zemi, model produktu, zprávu a další informace.
(II) Jak používáme vaše osobní údaje:
1. Vaše výše uvedené osobní údaje shromažďujeme především pro účely našeho zákaznického servisu a poprodejní účely. To vám umožní lépe porozumět našim produktům a službám. Můžete nás kontaktovat přímo zanecháním zprávy s vysvětlením účelu, abychom se mohli vrátit včas a odpovědět na otázky nebo poskytnout spolupráci.
2. Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat nebo je používat s jinými informacemi za účelem údržby, zlepšování, optimalizace našich produktů a/nebo služeb a zlepšování uživatelské zkušenosti.
(III) Výjimky ze získání oprávnění a souhlasu
Podle příslušných zákonů a předpisů můžeme shromažďovat a používat některé nezbytné osobní údaje bez vašeho svolení a souhlasu v následujících případech:
1. Ty související s plněním našich povinností vyplývajících ze zákonů a předpisů;
2. Přímo související s národní bezpečností a národní obrannou bezpečností;
3. přímo související s veřejnou bezpečností, veřejným zdravím a hlavními veřejnými zájmy;
4. přímo související s vyšetřováním trestných činů, stíháním, soudním řízením, výkonem rozsudku a souvisejícími záležitostmi;
5. Těžko získat váš osobní souhlas za účelem ochrany vašeho života, majetku a příslušných hlavních legitimních práv a zájmů;
6. Osobní údaje zpřístupněné veřejnosti vámi;
7. Osobní údaje shromážděné z legálně veřejně zveřejněných informací nebo získané ze zákonných zpráv, zveřejňování vládních informací a souvisejících kanálů.

II. Jak pověříme zpracováním, sdílením, přenosem a zveřejněním vašich osobních údajů?

(I) Pověřit zpracováním
Zpracujeme nebo pověříme další partnery, aby zpracovávali příslušné obchody a funkce pouze za účelem dosažení výše uvedených zákaznických služeb a poprodejních účelů.
(II) Sdílet
Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s ostatními a použijeme je pouze interně pro nás a naše dceřiné společnosti k realizaci funkcí webových stránek.
(III) Převod
Vaše osobní údaje nebudeme předávat jiným.
(IV) Zveřejnit
Vaše osobní údaje nezveřejníme, s výjimkou případů, kdy se sami rozhodnete je sdělit, nebo je zveřejníme na základě povinných požadavků zákonů, správních předpisů atd., a kdy je to přiměřeně nutné k ochraně veřejného zájmu, vyřizování stížností/ spory, chránit naše zákazníky atd.

III. Jak uchováváme a chráníme vaše osobní údaje?

1. Budeme uchovávat informace o domácích a zahraničních uživatelích v Číně v souladu se zákony a předpisy. Pokud máme v úmyslu přenést vaše osobní údaje do zámoří, jasně vás o tom informujeme a získáme váš souhlas.
2. Osobní údaje, které vyplníte na webu, budou uloženy na našem serveru nebo serveru našeho partnera, který patří výhradně nám.
3. Abychom zabránili nezákonnému přístupu k vašim osobním údajům, jejich zkopírování, úpravě, přenosu, ztrátě, zničení, zpracování nebo použití náhodným a neoprávněným způsobem, přijali jsme a budeme nadále přijímat opatření na ochranu vašich osobních údajů, včetně, ale nikoli omezena na následující:
(1) V naší síťové službě přijímáme šifrovací technologie, jako je zabezpečený přenosový protokol, a poskytujeme přenosové služby prostřednictvím https a dalších metod, abychom zajistili bezpečnost uživatelských dat během přenosu.
(2) V případě potřeby zašifrujeme a uložíme uživatelské informace pomocí šifrovací technologie a izolujeme je pomocí izolační technologie.
(3) Při používání osobních informací, jako je zobrazení osobních informací a výpočet korelace osobních informací, budeme používat různé technologie pro snížení citlivosti dat, jako je nahrazování obsahu, šifrování a desenzibilizace, abychom zvýšili bezpečnost používaných osobních informací.
(4) Nastavujeme také přísná pravidla pro používání dat a přístup k nim a přijímáme přísnou kontrolu oprávnění pro přístup k datům a technologii vícenásobného ověřování identity, abychom chránili informace o uživatelích a zabránili nezákonnému použití dat. Přístup k uživatelským informacím povolujeme pouze oprávněným pracovníkům a požadujeme, aby plnili příslušné povinnosti důvěrnosti.
(5) Když sdílíme vaše osobní údaje s třetí stranou, přijímáme šifrovací technologie, jako je zabezpečený přenosový protokol v naší síťové službě, a poskytujeme přenosové služby prostřednictvím https a dalších metod, abychom zajistili bezpečnost uživatelských dat během přenosu.

IV. Jak spravujete své osobní údaje?

Nezřídili jsme osobní účet a další servisní funkce, takže pokud potřebujete spravovat své osobní údaje, musíte nás kontaktovat prostřednictvím naší exkluzivní kontaktní cesty [info@thermeyetec.com] a podat žádost.
Můžete požádat o úpravu, opravu a technické zpracování vašich osobních údajů a my je včas zpracujeme a zpracované výsledky vám zašleme.

V. Jak vymažete své osobní údaje?

Nezaložili jsme osobní účet a další funkce služby, takže po přihlášení nemůžete smazat své osobní údaje. Pokud potřebujete vymazat své osobní údaje, musíte nás kontaktovat prostřednictvím naší exkluzivní kontaktní cesty [info@thermeyetec.com] a uvést osobní údaje, které mají být vymazány.

VI. Zvláštní pokyny pro produkty/služby poskytované třetími stranami

Poskytujeme také QR kód ke stažení APP na webu. Software APP není připojen k webu. Údaje generované touto APP nebudou použity pro služby této webové stránky, ani nebudou osobní informace z této webové stránky použity pro software APP.

VII. Jak používáme soubory cookie a další podobné technologie?

1. Cookie je mechanismus, který podporuje server (nebo skript) k ukládání a získávání informací na webové stránce nebo klientovi. Když používáte službu webových stránek, odešleme do vašeho počítače nebo mobilního zařízení malý datový soubor cookie. Soubor cookie, který vám byl přidělen, je jedinečný a může jej číst pouze webový server v doméně, která vám soubor cookie publikuje. Cookie obvykle obsahuje identifikátor, název webu, některá čísla a znaky. Zjednodušíme vaše opakované potvrzovací kroky pomocí technologie Cookie.
2. Zavazujeme se, že nepoužijeme Cookie k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Zásadách. Cookie můžete spravovat nebo smazat podle svých preferencí. Podrobnosti najdete na AboutCookies.org. Všechny soubory cookie uložené ve vašem počítači můžete vymazat. Většina webových prohlížečů přijímá soubory cookie automaticky, ale obvykle můžete upravit nastavení prohlížeče tak, aby soubory cookie odmítal na základě vašich potřeb; Kromě toho můžete také vymazat všechny soubory cookie uložené v softwaru. Pokud to však uděláte, možná budete muset při každé návštěvě webové služby osobně potvrdit uživatelská nastavení a mohou být také smazány vámi dříve zaznamenané informace.

VIII. Ochrana nezletilých

Následující podmínky si pečlivě přečtou nezletilí uživatelé (zejména děti mladší 14 let) se svými opatrovníky, kteří se po úplném pochopení rozhodnou, zda tyto zásady přijmou nebo odmítnou:
1. Nezletilí uživatelé mladší 18 let (zejména děti mladší 14 let) by si měli přečíst tuto smlouvu a používat služby související s webem pod opatrovnictvím, vedením a souhlasem opatrovníka.
2. Přikládáme důležitost ochraně osobních údajů nezletilých. Při vyplňování osobních údajů by nezletilí uživatelé měli posílit své povědomí o ochraně osobních údajů a zacházet s nimi opatrně. Měli by také správně používat služby související s webem pod vedením opatrovníka.
Informace o uživatelích nezletilých budeme udržovat v důvěrnosti a zabezpečení v souladu s příslušnými národními zákony a předpisy a těmito zásadami. Pokud zjistíme, že osobní údaje nezletilých jsou shromažďovány bez předchozího souhlasu ověřitelných rodičů nebo zákonných zástupců, pokusíme se příslušné údaje co nejdříve smazat. Kromě toho jsme zavedli přísná pravidla pro shromažďování a používání informací nezletilých, abychom chránili bezpečnost osobních údajů dětí a mladistvých. Máte-li jako opatrovník nezletilých jakékoli dotazy týkající se používání našich služeb nezletilými osobami pod vaším opatrovnictvím nebo údajů o uživateli, které nám poskytují, kontaktujte nás prosím včas podle kontaktních údajů uvedených v článku 10 tohoto Politika.

IX. Jak aktualizujeme Zásady ochrany osobních údajů?

1. Vyhrazujeme si právo tyto zásady čas od času aktualizovat nebo revidovat. Tyto aktualizace a revize budou tvořit součást těchto Zásad a budou mít stejný účinek jako tyto Zásady. Bez vašeho výslovného souhlasu nesnížíme vaše práva podle aktuálně platných zásad.
2. V případě jakékoli aktualizace Zásad vás budeme informovat prostřednictvím stránky push, abychom vás informovali o jakýchkoli změnách těchto Zásad.

X. Jak nás kontaktovat

Máte-li jakékoli dotazy, návrhy nebo nezbytná vylepšení týkající se ochrany osobních údajů, můžete nám poskytnout zpětnou vazbu prostřednictvím [info@thermeyetec.com] a my příslušné problémy co nejdříve posoudíme.